Naqaq'axtesi eere li Xhuhul li Esil na'aatinak chi rix li yalok q'e yook chi uxk sa' Xteepal Alta Verapaz. Naru nakakubsi arin:

  Icono PDF Boletín Popular no. 13 Q'eqchi'

Li hu a’in naxtz’il rix li ha’ sa’ atqeb’ li k’aleb’aal ut chanki ru nake’xkol rix sa’ komonil.

Icono PDF Boletín Popular no. 12 Q'eqchi'

Yooko chi q'axtesinkil eere Xhuhul Esil re Komonil chi rix li XK'ulub'eb' laj ralch'och' chi rix li patz'ok uxb'il rub'elaj, sa' xyaalalil ut chi ch'olob'anb'il.

Icono PDF Boletín Popular no. 10 q'eqchi'

Yooko chi q'axtesinkil eere Xhuhul Esil re Komonil Xchaq’rab’il laj Kolol K’ulub’ej xaqab’anb’il xb’aan li Xk’ub’lal li Najtil Tenamit wankeb’ sa’ Xsutam li Ruchich’och’

Icono PDF Boletín Popular No.8 q'eqchi'

Yooko chi xq'axtesinkil li Xhuhul Esil re Komonil b'ar wi' naqach'olob' xk'anjel li PBI arin Watemaal sa' li aatinob'aal q'eqchi'.

Icono PDF Boletín Popular No. 7 q'eqchi'

Yu’am cho’q reheb’ li ixq, che’oxloq’iiq taxaq ut ink’a’ ta chik che’rahob’tesiiq.

Icono PDF Boletín Popular No. 6 q'eqchi'